* Nihai Tüketici, Tüketici Yasası'nda bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır.

 

11 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6487 sayılı kanunun “Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz” hükmü gereğince Internet sitemizin ürünler bölümünü tüketicilere açmamız yasaklanmıştır. Ürünlerimizin olduğu sayfayı sadece TAPDK ruhsatlı kullanıcılar kullanabileceklerdir.